Bộ lưu điện

Bộ lưu điện

Bộ lưu điện

Bộ lưu điện

Bộ lưu điện

Tin tức

Tìm hiểu tổng quan về thiết bị KVM Switch

KVM switch (KVM là từ viết tắt của Keyboard, Video, Mouse) là thiết bị chuyển mạch tín hiệu của bàn phím, chuột và màn hình của nhiều máy chủ khác nhau vào một bàn phím, chuột và màn hình, giúp người quản trị hệ thống có thể truy cập và điều khiển nhiều máy tính hoặc máy chủ một cách dễ dàng và thuận lợi.